Tiivistelmä

Pikselin Digikoulu kerää kävijöistä tietoa verkkokurssien ostojen ja maksuttomille kursseille liittymisten perusteella.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten. Yksilöityjä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä 

Suunnittelupaja Pikseli, Harkonkuja 4, 33820 Tampere

Y-tunnus 2623621-4

Rekisterin yhteyshenkilö

Minna Nurminen

minna (a) suunnittelupajapikseli.fi

Rekisterin nimi

Pikselin Digikoulun asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Mitä tietoja kerätään?

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Pikselin Digikoulun verkkokoulutusalustalla asioineiden henkilöiden tiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Pikselin Digikoulu huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Suunnittelupaja Pikseli, Harkonkuja 4, 33820 Tampere.

Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Suunnittelupaja Pikselin asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Pikselin Digikoulun asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Poisto-oikeus ei koske anonyymisti kerättyjä tietoja.

Tietosuojaseloste päivitetty 19.9.2018